Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky v areáli ČOV Nemšová

Späť