Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - pozemky - Daniela Krajčovičová, Jozef Šedivý a manž.

Späť