Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

Späť