ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 2516/10, Čorňáková

Späť