ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 2, ANZAP s.r.o.

Späť