ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - parcela č. 142/1, o.z. HUBERT

Späť