ZÁMER prenajať majetok mesta Nemšová - lesné pozemky v KÚ Kľúčové a Trenčianska Závada

Späť