Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - KNŠ Nemšová/Horné Srnie

Späť