Zámer prenajať majetok mesta Nemšová - Fehers, s.r.o.

Späť