Zámer postúpenia pohľadávok mesta Nemšová na Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.

Späť