Zámer odpredať nebytové priestory v budove zdravotníckeho zariadenia - ENT CENTRUM, s.r.o.

Späť