Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemok v k.ú. Kľúčové

Späť