Zámer odpredať majetok mesta Nemšová - pozemky pod garážami

Späť