Zámer odpredať majetok mesta Nemšová-odpredaj pozemku v k.ú. Ľuborča

Späť