Zámer odplatne previesť pozemok v k.ú. Nemšová - Rímskokatolícka cirkev v Nemšovej

Späť