VZN mesta Nemšová č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nemšová

Späť