VZN č. 7/2022 o určení názvu ulíc v mestskej časti Kľúčové – IBV Pod horou.

Späť