VZN č. 7/2015, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014

Späť
Mesto Nemšová vydáva VZN č. 7/2015, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPMN - SÚ Nemšová č. 1/2014.