VZN č. 5/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Späť
Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodoua náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp