VZN č. 2/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Nemšová

Späť