VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová

Späť
VZN č. 2/2017 o zmene VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová