VÝZVA na doplnenie žiadosti a ROZHODNUTIE o prerušení stavebného konania o dodatočnom povolení stavby-Lukáš Rýger

Späť