VÝZVA na doplnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - ROZHODNUTIE o prerušení územného konania - Martin Červený a manž.

Späť