VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva SR

Späť

Na základe § 59b ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z nás Okresný úrad v Trenčíne požiadal o zverejnenie nasledovných verejných vyhlášok na úradnej tabuli mesta: 

11. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

12. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku

karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej

republiky

 

14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov

sociálnych služieb

 

15. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k

režimu izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania

„Spoločná zodpovednosť"