Vyhlásenie vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do základného imania

Späť