Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov-Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Späť