Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach

Späť
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach