Verejná vyhláška - Upovedomenie o podanom odvolaní Rodinný dom, prevádzkové súbory SO-1 Rodinný dom, SO-2 Garáž s prístreškom, SO-3 Spevnené plochy, SO-4 Vodovodná prípojka, SO-5 Kanalizačná prípojka, SO-6 NN prípojka, SO-7 NTL prípojka

Späť