Verejná vyhláška - STAVEBNÉ POVOLENIE - "Elektrická prípojka NN pre záhradu parcela č. 1854, KÚ Ľuborča"

Späť