Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania ,,RODINNÝ DOM s. č. 1434/7 – ZMENA STAVBY“

Späť