Verejná vyhláška - OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho konania ,,REKONŠTRUKCIA GARÁŽE + PRÍSTREŠOK p. č. 210, NEMŠOVÁ“

Späť