Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín - Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Trenčianska Teplá - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Späť