VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Späť
Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára -Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová, Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava – 3. etapa: Aktivita č. 4 – Pravý breh – kanalizácia – líniová stavba zmena Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica – oznámenie o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.