Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania -,,ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA ČASŤ ĽUBORČA PARCELA č. 1877“.

Späť