Verejná vyhláška - O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania ,,OBNOVA BYTOVÉHO DOMU Janka Palu 9/17, Nemšová“, Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Janka Palu 9/17, 914 41 Nemšová vz. Stavebné bytové družstvo Trenčín

Späť