Vážení občania, dňa 2014-05-30 12:11:06 o 17:00 hod. v  zasadačke Kultúrneho centra v Nemšovej, na poschodí sa koná rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej v zmysle §12 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Späť