Valné zhromaždenie Výboru spoločenstva bývalých urbárnikov a lesomajiteľov Ľuborča, pozemkové spoločenstvo

Späť
Výbor SBUL Ľuborča Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2016 o 16:00 hod. v KS Ľuborča.