Územný plán obce Dolná Súča“ - oznámenia o zaslaní správy

Späť
Verejná vyhláška: „Územný plán obce Dolná Súča“ - oznámenia o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Dolná Súča“ spolu s návrhom strategického dokumentu - konceptu.