Územné rozhodnutie - Slovak Telekom, a.s.

Späť
Navrhovateľ Slovak Telekom a. s. v zastúpení Profi – NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín zastúpená Ing. Martinom Štiffelom požiadal dňa 03.04.2017 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,INS_FTTC_TN_Ľuborča-Nemšová“.