ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín

Späť
Navrhovateľ Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín v zastúpení Ing. Igorom Ševčíkom, konateľom spoločnosti ARGUS-DS s.r.o., Puškinova 2646/23, 911 01 Trenčín podal dňa 3.8.2016 na Mesto Nemšová - Mestský úrad Nemšová návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu:,,Na bicykli po stopách histórie - cyklotrasa v úseku Nemšová - Trenčín“.