ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - Dominik Štefánek

Späť
Navrhovateľ Dominik Štefánek a manž. Kristína Štefánková požiadal dňa 30.10.2015 Mesto Nemšová o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:„RODINNÝ DOM“.