ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - Branislav Rýger

Späť
Vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Záhradná NN prípojka pre parcellu 1855 stavebníka Branislava Rýgera