UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Späť
UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov