Upozornenie občanov na zaburiňovanie pozemkov

Späť
Mestský úrad v Nemšovej upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov na ich zákonom stanovenú povinnosť, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín, tiež vykosením tráv, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.