UPOZORNENIE na zaburiňovanie pozemkov

Späť
Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na zaburiňovanie pozemkov