Upovedomenie účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby-,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“

Späť
Upovedomenie účastníkov konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby ,,Prestrešenie vchodu do obytnej jednotky a pred garážou“ o žiadosti stavebníka na predĺženie termínu k doplneniu podkladov.