Upovedomenie o podaných odvolaniach voči rozhodnutiu o nariadení odstránenia zmien stavby -J.Kiačik a manž.

Späť