Upovedomenie o podanej námietke k vydaniu dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTREŠENIE VCHODU DO RODINNÉHO DOMU A VCHODU DO GARÁŽE“

Späť
Upovedomenie o podanej námietke k vydaniu dodatočného povolenia na zmenu dokončenej stavby ,,PRESTREŠENIE VCHODU DO RODINNÉHO DOMU A VCHODU DO GARÁŽE“, upovedomenie o novom účastníkovi konania, upovedomenie o doplnení podkladov konania s možnosťou k nahliadnutiu a výzva na vyjadrenie sa.