Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu - NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III

Späť
Upovedomenie o podanej námietke k oznámeniu o začatí územného konania a nariadení ústneho konania stavby ,,NOVOSTAVBA DVOCH BYTOVÝCH DOMOV V NEMŠOVEJ – VLÁRSKA III“ vydanom Mestom Nemšová dňa 04.09.2017 pod číslom OV/755/2017/1778/DL, s možnosťou účastníkov konania vyjadriť sa k nim a upovedomenie o doplnení podkladov konania s možnosťou účastníkov konania nahliadnuť do nich.