TSK - Oznámenie o začatí obstarávania ÚP dokumentácie

Späť
TSK - Oznámenie o začatí obstarávania ÚP dokumentácie ,,Zmeny a doplnky č. 3 ÚP veľkého územného celku TSK"